MŠMT Klávesy

MŠMT Klávesy

ÚVOD » KURZY PRO UČITELE ZUŠ » MŠMT Klávesy

ZÁKLADY KLAVÍRNÍHO DOPROVODU MODERNÍCH HUDEBNÍCH STYLŮ, AKORDY A JEJICH SNADNÉ POCHOPENÍ V IMPROVIZACI

Kurz je zaměřen na pochopení klavírního doprovodu v závislosti na stylu, který doprovázíme. Účastníci kurzu se seznámí s doprovodem populárních stylů současné hudby, jakými jsou: lidová píseň, popová skladba, rocková skladba, muzikálová píseň, bossa nova, jazzový standard apod. Tento úkol bude vyžadovat rozbor a pochopení akordů, akordových značek, jejich význam a použití v doprovodu.  Dále se zaměříme na rytmus a jeho úlohu v doprovodu. To znamená pochopení rytmické úlohy levé a pravé ruky a jejich souhru. S tím souvisí krátký vhled do techniky basu - levé ruky, basových figur, techniky walking bass apod. Další kapitolou, úzce spjatou s akordy, je pochopení akordu a práce s ním v improvizaci. Cílem této problematiky nebude rozbor již tolikrát zmíněných církevních stupnic, či jiného pohledu na hudební teorii více ..


Učebnice


Fotky z kurzů MŠMT


+420 774 088 881