Jevištní Projev

Kurz Jevištní Projev

ÚVOD » ZÁJMOVÉ KURZY » Jevištní Projev

JEVIŠTNÍ PROJEV

MOMENTÁLNĚ NEPROBÍHÁ
----------------------------------------------
Tento kurz je určen každému bez rozdílu věku a předchozích zkušeností.
Pomůže vám ve zvládání jakéhokoli vystupování před lidmi a s prezentačními dovednostmi obecně. Je zaměřen zejména na dovednosti přirozeného projevu a komunikace
.


Obsah kurzu:
- prezentační dovednosti
- práce s trémou a nervozitou
- technika a modulace mluveného projevu
- dechová technika, držení těla, emoce a energie a dynamika jsou základem pro hlasový projev, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu,
   rozdílné způsoby mluvení a čtení textu
- základy herecké techniky a dramatického myšlení
- imaginace, motivace, komunikace
- herecké a pohybové etudy a improvizace
- cvičení k objevování a rozvíjení herecké představivosti, hledání pravdivého hereckého výrazu, vnímání dramatické situace
- seznamování s "jevištním" prostorem
- prostorová řešení divadelních situaci, schopnost improvizace v sólových i skupinových etudách
- sebepoznávací techniky odstraňující stud
- herecké techniky jak získat pozornost diváka
- rétorika a umění výřečnosti
- improvizace a intuitivní herecké pudy
- herecká cvičení

Forma kurzu:
KURZ A
Kurz probíhá v malých skupinkách, délka vyučovací hodiny 90 min 1x za týdně, délka kurzu - 12 lekcí/trimestr 
KURZ B
Kurz probíhá v malých skupinkách, délka vyučovací hodiny 90 min 1x za 14 dní, délka kurzu - 6 lekcí/trimestr

Cena kurzu:
KURZ A 3800,- / trimestr
KURZ B 2000,- / trimestr


+420 774 088 881