MŠMT Klávesy

MŠMT Klávesy

ÚVOD » KURZY PRO UČITELE ZUŠ » MŠMT Klávesy

ZÁKLADY KLAVÍRNÍHO DOPROVODU MODERNÍCH HUDEBNÍCH STYLŮ, AKORDY A JEJICH SNADNÉ POCHOPENÍ V IMPROVIZACI

Kurz je zaměřen na pochopení klavírního doprovodu v závislosti na stylu, který doprovázíme. Účastníci kurzu se seznámí s doprovodem populárních stylů současné hudby, jakými jsou: lidová píseň, popová skladba, rocková skladba, muzikálová píseň, bossa nova, jazzový standard apod. Tento úkol bude vyžadovat rozbor a pochopení akordů, akordových značek, jejich význam a použití v doprovodu.  Dále se zaměříme na rytmus a jeho úlohu v doprovodu. To znamená pochopení rytmické úlohy levé a pravé ruky a jejich souhru. S tím souvisí krátký vhled do techniky basu - levé ruky, basových figur, techniky walking bass apod. Další kapitolou, úzce spjatou s akordy, je pochopení akordu a práce s ním v improvizaci. Cílem této problematiky nebude rozbor již tolikrát zmíněných církevních stupnic, či jiného pohledu na hudební teorii vztahující se k improvizaci. Zaměříme se na podstatu akordu a na to, jak bez nutnosti teoretického rozboru a znalostí módů začít improvizovat pouze na základě pochopení akordu, akordové značky a její podstaty.   

Popis jednotlivých lekcí:  
Lekce 1: Akord a septakord a jejich obraty. Tercie septima v septakordech. Použití tenzí v akordech a septakordech.
Lekce 2: Rytmus v doprovodu - úvod. Rozbor rytmických specifik jednotlivých hudebních stylů. Role levé a pravé ruky v doprovodu.
Lekce 3: Basové figury základních hudebních stylů. Walking bass a jeho specifikum. Použití walking bassu v doprovodu.
Lekce 4: Využití znalosti akordu v improvizaci. Akordické a neakordické tóny akordů. Techniky nácviku improvizace podle akordů.
Lekce 5: Opakování nabytých znalostí. Praktický nácvik doprovodu jednotlivých hudebních stylů. Praktický nácvik akordické improvizace.

Forma:   Výuka bude probíhat formou prezenčního studia.

Vzdělávací cíl:   Cílem výuky je rozšíření znalostí učitelů základních uměleckých škol v oboru klavír, klavírní doprovod a obory související v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro dané obory. Výstupem kurzu není hluboké teoretické bádání nad danými problematikami, nýbrž snaha o pochopení látky a schopnost předat ji žákům základních uměleckých škol.

Hodinová dotace:   Kurz obsahuje 5 lekcí, lekce trvá 2 x 45 minut s 15 minutovou přestávkou, celkem 10 hodin rozvržených do 3 dnů.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:   Ve skupině je maximálně 15 účastníků.

nahoru


+420 774 088 881