MŠMT Elektronické zvukové efekty

MŠMT Elektronické zvukové efekty

ÚVOD » KURZY PRO UČITELE ZUŠ » MŠMT Elektronické zvukové efekty

VYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH ZVUKOVÝCH EFEKTŮ PRO ELEKTRICKÉ A ELEKTROAKUSTICKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE A ZPĚV

Kurz je zaměřen na charakteristiku a organizaci druhů elektronických zvukových efektů (dále jen efekty), snadné pochopení principu tvorby efektových řetězů a jejich praktické použití. Následně na jejich možné kombinace a skladbu vlastních efektových řetězů podle potřeby. Po teoretické přípravě následují praktické příklady tvorby vlastních efektových obvodů, od žánrově typických přes netypické až k vlastním expresivním experimentům a performance.    


1. lekce: 
Organizace otázek, pojmů a možností            
Co všechno ovlivňuje zvuk nástroje?           
Čím začít, kudy vyrazit, jaké jsou možnosti?           
Analogový versus digitální efekt - charakteristika           
Cíle použití efektů - proč „efektovat“?           
Speciální potřeby, performance, sólo – dle účastníků kurzu
2. lekce:
Základní rozdělení efektů           
dynamické           
distortions (zkreslení)           
modulace           
filtry           
pitch (efekty ovlivňující výšku tónu)           
reverb           
delay           
pre-amp           
equalizer           
expression pedál, wah-wah pedál
3. lekce: Skladba efektového řetězu           
analogový versus digitální efekt           
problematika řazení efektového řetězu           
separovaný a stereo efektový řetěz           
použití smyčky FX LOOP v efektovém řetězu           
skladba efektového řetězu základní a dle žánru
4. lekce: Pokročilá skladba řetězu           
MIDI controler versus tap tempo           
Looper           
použití expression pedálu ( volume p., pitch slide, woobles..)
5. lekce: Projekt             
určení cíle (dle nahrávky...)           
výběr efektů, řazení, nastavení (pre-amp, dynamika, ekvalizace…)           
příprava krátké looper performance     

Forma:   Výuka bude probíhat formou prezenčního studia.   

Vzdělávací cíl:   Cílem výuky je rozšíření znalostí učitelů základních uměleckých škol v oborech basová kytara, elektrická kytara s rozšířením na elektrické housle, violoncello a zpěv v oblasti výuky rockové a jiné žánrové hudby.  

Hodinová dotace:   Kurz obsahuje 5 lekcí, lekce trvá 2 x 45 minut s 15 minutovou přestávkou, celkem 10 hodin rozvržených do 3 dnů, eventuálně do 2 víkendových dnů.  

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:   Ve skupině je maximálně 15 účastníků. Cílovou skupinou jsou učitelé základních uměleckých škol v oborech: elektrická a basová kytara, housle, violoncello a zpěv.  

Plánované místo konání:   Rocková škola, Ondříčkova 8, Praha 3  

Lektor: Jaroslav Kovařík
absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze obor baskytara a kontrabas (2008)
pedagogická praxe:
od 2007 -  doposud:  ZUŠ Bajkalská,                    
2010 - 2011: Rocková škola.cz                                  
od 2016 - doposud:  Rocková škola.cz
absolvované kurzy: 2005 - lektor jazzového workshopu ve Vrchlabí 2009 - Členem pedagogického týmu na jazzovém mistrovském kurzu v Praze pod vedením zpěvačky Agy Zaryan z Polska 2014 - Workshop Játra&Herian Dub-Step, Drum´n´Bass Působil v kapele Pragasón a Sato San-To, 2003-2005 angažován ve Východočeském divadle v Pardubicích, 2005-2006 v německé revui Buddy Holly Působí v kapele N.O.H.A. a v orchestru muzikálu Ples upírů v divadle Goja Music Hall    

Materiální a technické zabezpečení: učební materiály - skripta, odpovídající ozvučení, široká škála efektů

nahoru


+420 774 088 881