MŠMT Elektrická kytara

ÚVOD » KURZY PRO UČITELE ZUŠ » MŠMT Elektrická kytara

MÓDY VLASTNÍ CESTOU
Kurz je zaměřen na problematiku sedmi nejpoužívanějších módů odvozených z durové stupnice, na jejich snadné pochopení a praktické využití. Prvním krokem je definice každého módu a lokalizace citlivých tónů. Po teoretické přípravě následují prstoklady jednotlivých stupnic a rozklady akordů jako přípravný materiál pro improvizaci.  Dalším krokem jsou harmonické progrese, definující příslušné módy. Kurz uzavírá balíček licků, inspirovaných kytaristy jako Slash, Joe Satriani, Eddie Van Halen aj. Tyto licky slouží jako startovní bod pro vlastní kreativitu a zvýšení technické zdatnosti absolventa. Součástí výuky je hra s připravenými backing tracky.

Kurz je určen pro technicky pokročilé hráče
, kteří zvládají běžné hrací techniky (picking, legato, tapping) a hledají rozšíření výrazových možností svého nástroje. Vyžaduje základní teoretické znalosti intervalů, stavby stupnic a akordů. Absolvent oplátkou získá ucelený pohled na módy a jejich využití při improvizaci a tvorbě hudby.


Kurz je rozdělen do pěti lekcí
, každá je zaměřena na jednotlivý aspekt problematiky tak, aby student snadno pochopil vše podstatné. Lekce trvá 2 x 60 min. a v přítomnosti lektora tak nabízí dostatek času na dostatečné vstřebání výukového materiálu.

Forma: Výuka probíhá formou prezenčního studia
Vzdělávací cíl: Cílem výuky je rozšíření znalostí učitelů základních uměleckých škol v oboru kytara a elektrická kytara, v oblasti výuky rockové hudby.

Hodinová dotace: Kurz obsahuje 5 lekcí, lekce trvá 2 x 60 min s 15 min přestávkou, celkem 10 hodin rozvržených do 5 dnů.
Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: Ve skupině je maximálně 10 účastníků.
Kurz je určen primárně pro učitele základních uměleckých škol.  


Popis jednotlivých lekcí:

Lekce 1:  Co jsou módy? Stavba módů. Dur módy – charakteristické tóny. Moll módy – charakteristické tóny.
Lekce 2:  Stupnice (prstoklady) – dur a moll módy. Rozklady akordů – maj 7, dom 7, moll 7 a moll 7/5- .
Lekce 3:  Akordové postupy k jednotlivým módům.
Lekce 4:  Jak tvořit Jónské, Lydické a Mixolydické licky. Jónské, Lydické a Mixolydické licky ve stylu Slashe, Steva Vaie a Eddieho Van Halena
Lekce 5:  Jak tvořit Dórské, Frygické, Aiolské a Lokrycké licky. Dórské, Frygické, Aiolské a Lokrycké licky ve stylu Carlose Santany Yngwieho Malmsteena , Michaela Schenkera a Joea Satrianihonahoru

+420 774 088 881