MŠMT Basová kytara

MŠMT Basová kytara

ÚVOD » KURZY PRO UČITELE ZUŠ » MŠMT Basová kytara

Metodika techniky hry a základy improvizace doprovodu z akordických značekPrvní část kurzu je zaměřena na základní metodiku optimální techniky hry pravé a levé ruky na základě syntézy přístupu předních světových hráčů. Výklad bude doplněn sérií praktických cvičení, nápomocných k rozvíjení optimální techniky obou rukou, s důrazem na správnou polohu rukou, nezávislost prstů, rychlost a celkovou dynamickou i rytmickou vyrovnanost projevu. V druhé části kurzu se účastníci seznámí se základy improvizace basových linek z akordických značek. V rámci teoretické přípravy budou probrány prstoklady kvintakordů a septakordů v různých polohách na hmatníku a prstoklady pentatonických stupnic, včetně obratů. Rovněž bude vysvětlena problematika užití tzv. průchozích tónů v basovém doprovodu.  Po osvojení těchto základních předpokladů se kurz dále zaměří na praktické využití. Za doprovodu „backing-tracků“, které dostane každý účastník na CD pro své osobní užití, bude probrána improvizace basových linek na příkladech bluesové dvanáctitaktové formy a jiných častých harmonických postupů. Zaměříme se přitom na základní typy basového doprovodu – „bas na dvě“, základy „walking bass“ a tvorbu basových figur v různých rytmických kontextech.
Kurz je určen všem, kteří chtějí získat ucelený pohled na základní metodiku techniky hry na basovou kytaru, včetně zásoby cvičení k jejímu rozvíjení. Dále také všem zájemcům o přehledný návod k tvoření vlastních basových linek a doprovodů na základě čtení akordických značek, za použití akordických a průchozích tónů a pentatonických stupnic. Každému účastníkovi bude poskytnut dostatek prostoru pro vlastní improvizaci a převedení získaných poznatků do praxe se zpětnou vazbou od lektora.
Kurz předpokládá základní teoretické znalosti intervalů, stupnic a stavby akordů. Kurz je rozdělen do pěti lekcí. Každá je zaměřena na jednotlivý aspekt problematiky tak, aby student snadno pochopil vše podstatné. Lekce trvá 2 x 45 min. a nabízí tak dostatek času na vstřebání výukového materiálu.
Popis jednotlivých lekcí  
Lekce 1: Optimální poloha pravé a levé ruky, technika a motorika, technická cvičení na přechody mezi strunami, nezávislost prstů a rozvíjení rychlosti
Lekce 2: Rozklady akordů a jejich prstoklady v různých polohách – maj7, dom7, moll 7, moll 7/5- Pentatonické stupnice - jejich typy, prstoklady a obraty
Lekce 3:Charakteristické tóny probraných akordů, základy improvizace doprovodu, „bas na dvě“
Lekce 4:Spojování akordů, použití průchozích tónů, základy „walking bass“ – bluesová dvanáctka
Lekce 5:Tvorba basových figur, transpozice figur v harmonických postupech, figury v různých rytmizacích 

nahoru


+420 774 088 881