MŠMT Zpěv

MŠMT Zpěv

ÚVOD » KURZY PRO UČITELE ZUŠ » MŠMT Zpěv

JAK VYBUDOVAT ZDRAVÝ A MODERNĚ ZNĚJÍCÍ HLAS II.

KURZ POPULÁRNÍHO ZPĚVU PRO UČITELE ZUŠ, SUŠ A UČITELE HUDEBNÍ VÝCHOVY ZŠ
Kurz navazuje na předchozí kurz „Jak vybudovat zdravý a moderně znějící hlas“, kterého se na jaře tohoto roku úspěšně účastnily desítky hlasových pedagogů ZUŠ z celé České republiky. I v reakci na jejich zájem a ohlasy se tento kurz více zaměřuje na praktický nácvik technik populárního zpěvu, které byly v prvém kurzu představeny hlavně teoreticky a na ukázkách z repertoáru současné moderní hudby. Cílem kurzu zůstává vybudování pěveckého hlasu, který je schopný stylově interpretovat různé žánry moderní pop-music (včetně těch okrajových, hlasově expresivních), a to způsobem, který je pro hlas bezpečný, a proto vhodný pro každodenní profesionální dlouhodobé používání. Velký důraz také zůstává na pojmenování rozdílů mezi klasickým a moderním přístupem a na technickém ovládání různých částí vokálního traktu, jejichž různé nastavení rozdílný zvukový ideál (klasický nebo moderní) způsobuje. Součástí kurzu je práce s konkrétním hudebním materiálem, jednak s hlasovými etudami (J.Rimon – Cvičení pro zpěváky moderní taneční a džezové hudby. Lidová konzervatoř. 1963), spirituály (gospely) a s písněmi současné místní i světové moderní produkce. Konkrétní skladby (nebo jejich části) budou obsahem doprovodné příručky a jejich zvládnutí bude ověřeno zkouškou v závěru kurzu. Skladby budou dělené podle pohlaví a hlasových oborů. Kritériem hodnocení bude zejména aplikace předváděných technik, stylovost, rytmika a frázování. Kurz se nebude věnovat extrémním stylům a hlasovým technikám a náročnost a rozsah zadaných skladeb bude na takové úrovni, aby umožnily soustředit se na techniku, styl a správnou hlasovou kvalitu. Kurz předpokládá aktivní účast zájemců, třebaže bude pracovat i s modely mimo účastníky kurzu.
Kurz je určen zejména pro hlasové pedagogy s klasickým školením, kteří ve své pedagogické praxi pracují s populárním nebo muzikálovým repertoárem a setkávají se se studenty, jejichž přáním je zpívat v muzikálu, v kapele nebo se připravit na studium populárního zpěvu na některé z konzervatoří či škol, který tento obor nabízejí. Předpokladem pro účast na kurzu je absolvování prvního kurzu „Jak vybudovat zdravý a moderně znějící hlas“. Kurz je rozdělen do pěti lekcí, každá je zaměřena na jednotlivý aspekt problematiky tak, aby student snadno pochopil vše podstatné.  Lekce trvá 2 x 45 min a v přítomnosti lektora tak nabízí dostatek času na dostatečné vstřebání výukového materiálu.    
Popis jednotlivých lekcí:
Lekce 1: Zopakování terminologie moderních hlasových škol (CVT a  EVT) Nácvik módů CVT (neutral, curbing, overdrive, edge) Cvičení na dech a nasazení hlasu na dech (neutral with/out breath) Hlasové šepoty. Aplikace technik v hlasových etudách, spirituálech a moderních písních.
Lekce 2: Cvičení na ovládání hlasivkové štěrbiny (glottis), tvrdé/měkké/dyšné začátky. Cvičení na změnu míry komprese hlasivkových vazů Cvičení na ovládání různých částí vokálního traktu (změnu barvy hlasu). Cvičení na nalezení správného poměru nazální rezonance. Cvičení na „Twang“. Užití při míchání rezonancí. Aplikace technik v hlasových etudách, spirituálech a moderních písních.
Lekce 3: Cvičení na spodní část rozsahu (tj. s převažující mírou hrudní rezonance). Domykání hlasivek pomocí „vocal fry“ (tzv. „pulzní rejstřík“) Použití mluvy a mluvního hlasu ve spodním rozsahu hlasu. Nácvik „Beltu“. Aplikace technik v hlasových etudách, spirituálech a moderních písních.          
Lekce 4: Cvičení na hlavovou rezonanci. Cvičení na falzet (neutral with breath) a hlavový tón (compressed neutral). Práce s hlasovými přechody – transitions (breaks, flips) Cvičení na hladký přechod mezi rejstříky (mody). „Siréna“. Mód „Edge“ ve vysoké poloze (lidově „ječák“). Aplikace technik v hlasových etudách, spirituálech a moderních písní.                                                                          
Lekce 5: Procvičování technik, práce se zadanými materiály. Prostor pro individuální dotazy a nácvik zadaného materiálu.            
nahoru


+420 774 088 881