MŠMT Zpěv

MŠMT Zpěv

ÚVOD » KURZY PRO UČITELE ZUŠ » MŠMT Zpěv

JAK VYBUDOVAT ZDRAVÝ A MODERNĚ ZNĚJÍCÍ HLAS

KURZ POPULÁRNÍHO ZPĚVU PRO UČITELE ZUŠ, SUŠ A UČITELE HUDEBNÍ VÝCHOVY ZŠ
Kurz je zaměřen na problematiku rozdílů mezi klasickým a populárním přístupem ke školení lidského hlasu a na vybudování pěveckého hlasu, který je schopný stylově interpretovat různé žánry moderní pop-music (včetně těch okrajových, hlasově expresivních), a to způsobem, který je pro hlas bezpečný, a proto vhodný pro každodenní profesionální dlouhodobé používání. V prvním, teoretickém, kroku se na zpěv podíváme z pohledu české tradice ve výuce popového zpěvu (lektor je žákem Jaroslavy Bernardové, která patří k zakladatelům tradice školení zpěváků popové, jazzové  a taneční hudby u nás) a z pohledu dvou nejvýznamnějších západních hlasových škol – Estille Vocal Training (ETC) a Cathrine Sadolin’s Complete Vocal Technique (CVT) – seznámíme se s jejich terminologií a naučíme se slyšet různé hlasové kvality, které se v moderní populární hudbě používají. V dalším kroku pak začneme od počátku s budováním hlasu od hlasové opory, vzniku hlasu (fonace), využití a mixování resonancí až po problematiku rejstříků a vyrovnávání přechodů mezi nimi, a to s důrazem na rozdíly mezi populárním a klasickým přístupem. Tato část bude složena jak z teoretického popisu fyziologie a techniky každého kroku, tak z praktických ukázek a konkrétních cvičení a jejich nácviku. Samostatná kapitola bude věnována oblastem, které mají pro moderní zpěv speciální význam, a to rytmické složce, artikulaci (zejména problematice nasazení textu na melodii, a to zejména anglického textu a jeho správné pěvecké výslovnosti) a individuálním složkám pěveckého projevu, jako jsou práce s dynamikou, frázováním a improvizaci. Dále se podíváme na problematiku dělení hlasů (do jaké míry a jakým způsobem se používá v oblasti moderní hudby), na odlišnosti v přístupu k mužským a ženským hlasům (jejich typům a častým špatným návykům) a v souvislosti s tím na problém výběru repertoáru a jeho úpravy do správné polohy pro daný hlas, včetně stručného seznámení se s vyhledáváním notového materiálu a hudebních podkladů (half-playbacků) na internetu a se základy práce v programech pro jejich editaci a přehrávání.          

Kurz je určen zejména pro hlasové pedagogy s klasickým školením, kteří ve své pedagogické praxi pracují s populárním nebo muzikálovým repertoárem a setkávají se se studenty, jejichž přáním je zpívat v muzikálu, v kapele nebo se připravit na studium populárního zpěvu na některé z konzervatoří či škol, který tento obor nabízejí. Obohatit může ale i pedagogy s moderním školením, kteří by se rádi seznámili s tím, jak se na jednotlivé problematiky populárního zpěvu dívají dvě výše zmíněné světově uznávané pěvecké školy.
Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je znalost notace, intervalů, základní orientace ve fyziologii hlasového a dechové ústrojí a zejména otevřená mysl a ochota přistoupit k dané problematice bez předsudků a s chutí poznat a vyzkoušet „na vlastní kůži“ něco nového. Vítaná je také alespoň základní znalost anglického jazyka. 
Kurz je rozdělen do pěti lekcí, každá je zaměřena na jednotlivý aspekt problematiky tak, aby student snadno pochopil vše podstatné.  Lekce trvá 2 x 45 min a v přítomnosti lektora tak nabízí dostatek času na dostatečné vstřebání výukového materiálu.

Popis jednotlivých lekcí:
Lekce 1: Tradice populárního zpěvu a jeho školení u nás.  Zpěv z pohledu moderních hlasových škol (EVT a CVT). Terminologie čeho vyplývají rozdíly mezi klasickým a populárním zpěvem? Jak poslouchat populární zpěv? Rozeznávání a pojmenování různých hlasových kvalit.
Lekce 2: Fyziologie hlasového a dechového ústrojí. Rejstříky z pohledu populárního zpěvu. Dechová cvičení. Posazení hlasu na dech. Měkké a tvrdé hlasové začátky. Práce s „vocal fry“. Používání hlasu ve spodní části rozsahu – „hrudní hlas“.
Lekce 3: Hlavový tón z pohledu populární hudby. Jeho užití a význam pro spojování rejstříků. Smíšený hlas z pohledu populární hudby.  „Thick folds“ a „Thin folds“  „Belt“; jeho specifika a užití. Nácvik. Odstraňování přechodů. Význam rezonancí a přechodu mezi nimi. Hlasová „tíha“ a práce s ní. Význam a užití „twangu“.
Lekce 4: Význam artikulace a rytmu pro populární zpěv. Specifika konsonant. Práce s vokály. Neutralizace vokálů z pohledu populární hudby. Specifika anglického jazyka. Nasazení textu na melodii. Individualita hlasového projevu. Výraz. Frázování. Improvizace.    
Lekce 5: Problematika hlasových oborů. Dělení hlasů v populární hudbě. Specifika mužských hlasů. Na co si dát pozor. Specifika ženských hlasů. Na co si dát pozor. A co děti? Jak vybrat píseň. Kde najít podklad (back track/half-playback), nebo notový materiál. Jak najít správnou polohu písně pro daný hlas? Základy práce s editací podkladů – změna polohy, tempa, střihy.                                  
nahoru


+420 774 088 881