MŠMT Elektrická kytara

ÚVOD » KURZY PRO UČITELE ZUŠ » MŠMT Elektrická kytara

BLUES A BLUES ROCK
Kurz je zaměřen pro hráče na elektrickou kytaru a specializuje se na sólovou hru ve stylech Blues a Blues Rock. Základ tvoří ukázky ve stylu hlavních představitelů těchto žánrů. Nejprve se podrobně rozeberou formou technických cvičení, poté následují dva licky, vždy ve dvou úrovních obtížnosti. Závěr každého stylu zakončují dvě sóla (opět v rozdílných obtížnostech), čerpající z probíraného materiálu. Ke všem cvičenímjsou pro studenty připraveny backing tracky ve formátu Mp3.       
Kurz je určen pro pokročilé hráče na elektrickou kytaru, kteří si chtějí rozšířit technické i teoretické znalosti v daných žánrech. Vyžaduje pokročilou technickou zdatnost, znalost stupnic a základních výrazových prostředků a technik (vibrato, legato, slide…). Absolvent získá balíček technických cvičení a licků jako startovní bod pro další rozvoj v sólové hře a improvizaci.              
Kurz je rozdělen do pěti lekcí, každá je zaměřena na jednotlivý aspekt problematiky tak,  aby student snadno pochopil vše podstatné.    
Lekce trvá 2 x 45 min. a v přítomnosti lektora tak nabízí dostatek času na dostatečně vstřebání výukového materiálu.         

Popis jednotlivých lekcí:              
Lekce 1: cvičení a licky ve stylu Alberta Kinga, Erica Claptona a Freddieho Kinga       
Lekce 2: cvičení a licky ve stylu Steva Raye Vaughana a Garyho Moora, blues sólo č. 1       
Lekce 3: blues sólo č. 2, cvičení a licky ve stylu Chucka Berryho a Jimmyho Page       
Lekce 4: cvičení a licky ve stylu Davida Gilmoura, Anguse Younga a Jimmyho Hendrixe       
Lekce 5: bluesrock sólo č. 1 a 2                       nahoru

+420 774 088 881