Rocková škola - logo

 


 ANOTACE KURZU ZPĚV GARAGE


 Podrobný popis každého trimestru vám pomůže vybrat si ten správný kurz.

                               


GARAGE I.

-          zásady práce s dechem - dechová cvičení, práce na zesilování a zacílení výdechového proudu, cvičení na zvyšování kapacity plic, posilování bránice a ostatních dýchacích svalů

-          posazení hlasu na dech, zásady vedení hlasu dechem do (zejména) čelistních, nosních a čelních rezonančních dutin

-          mluvní cvičení zaměřená na správnou výslovnost všech samohlásek a souhlásek a na uvolňování brady během mluvení/zpívání; jazykolamy

-          usazení a zesilování nosní rezonance, práce s příklopkou hrtanovou, „twang“ – příprava na propojování rejstříků

-          u mužských hlasů a u mohutnějších hrudních ženských hlasů – práce s falzetem/hlavovým tónem; vylehčování; „hlasitý šepot“

-          u ženských hlasů s výrazným podílem hlavové rezonance – práce na rozvoji hrudní rezonance

-          bez literatury, individuálně jednodušší country, folk, zlidovělá nebo popová píseň menšího rozsahu a náročnosti

                              

 GARAGE II.

-          prohlubování všech výše popsaných dovedností; složitější cvičení ve větším rozsahu

-          další zesilování falzetu/hlavového tónu a jeho stahování směrem ke středním polohám – propojování s hrudní rezonancí => příprava smíšeného rejstříku

-          intenzivnější práce s dechovou oporou – staccata (hekání, štěkání, vyrážení zvuků)

-          literatura individuálně podle možností a zájmu interpreta; doporučené stále pop nebo pop-rockové skladby pomalejšího a středního tempa a nenáročného charakteru


                                                                                                                

GARAGE III.

-          stálá práce na budování smíšeného rejstříku – náročnější cvičení obsahující oktávové skoky a rozklady durových a mollových kvintakordů a septakordů; stupnicové běhy

-          „zapouštění“ a zesilování hlasu propojováním nosní a hrudní rezonance – „belting“

-          intenzivní, „silová“ staccata

-          práce s fyziologickými a emočními zvuky (imitace zvířat, navození situace rozčílení, zděšení, agrese a její energetické využití pro dosažení extrémních poloh při zpěvu)

-          zesilování falzetu do extrémních poloh – „overdrive“ a „screaming“

-          literatura - individuálně možno začít nácvik hlasově náročnějších rockových nebo metalových skladeb (pozor! ne každý hlas je pro ně vhodný)


LOGIN
Registrace
'Reset hesla'

NOVINKY

UDÁLOSTI A AKCE

Rocková škola - kurzy

ZEPTEJTE SE NÁS

Rocková škola - kurzy

SHARING

facebook twitter YouTube RSS

 DESIGN BY IdeaReale.com Ochrana osobních údajů